Priser vises kun hvis du er innlogget

  En service som gjør en forskjell

• Ordrer på katalogvarer som mottas før kl. 16.00, leveres neste virkedag

• Vi har ingen minimumsordre

• Alle ordrer leveres fraktfritt over hele Norge

• Vi har en leveringssikkerhet på 99 %

• Du kan handle 24 timer i døgnet, 7 dager om uken hele året rundt

• Du kan bestille på www.best-pris.no (elektronisk katalog), e-post, telefon eller faks


Miljøfyrtårn
Vinteren 2009 ble Best Pris sertifisert som Miljøfyrtårn.
Sertifiseringen er resultat av en prosess der Best Pris er gjennomgått av en ekstern konsulent som har vurdert de fleste sider ved driften opp mot et stort antall miljøkriterier. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, og ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Målet er å fremstå som en miljøvennlig bedrift som kan dokumentere alle miljøtiltak.
Bedriften må tilfredsstille definerte mål på områder som internkontroll, arbeidsmiljø, HMS, innkjøp, materialforbruk, energi, transport, avfall, vann, luft, støy og estetikk.
Kontorkatalogen på over 400 sider er trykt på miljøvennlig papir, og ryggen på katalogen er sydd, for å slippe å bruke miljøfarlig lim. Dessuten er alle miljøsertifiserte produkter tydelig merket. Best Pris har også en egen miljøkatalog.
Formålet med sertifiseringen er å hjelpe offentlige og private virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig. Miljøtiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Sertifiseringen hjelper bedriften å skape miljøvennlig drift og samtidig gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.
Sertifiseringsordningen er landsdekkende, og sertifikatet må fornyes hvert tredje år. Miljøfyrtårn er organisert som en stiftelse. I styret sitter medlemmer fra NHO, LO, Bedriftsforbundet, HSH, KS, samt Oslo, Bergen og Kristiansand kommuner.
 

  Miljøvennlige produkter 

 Vi har de siste årene hatt økende fokus på å ta inn miljøvennlige alternativer i vårt sortiment og antall miljømerkede produkter øker fra år til år.  Dette er en kontinuerlig prosess, hvor vi hele tiden vurderer alternative produkter og leverandører.

I vår kontorkatalog er alle miljøvennlige produkter merket med aktuelt miljømerke. I tillegg lager vi en miljøkatalog, som kun inneholder miljøvennlige produkter. Denne katalogen vil av miljøhensyn ikke trykkes, men vil være tilgjengelig som web-katalog, samt som pdf-fil. 

Det finnes mange forskjellige miljømerker, her er en oversikt over de mest brukte miljømerkene i vår bransje;    

 

 Svanemerket

 Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. Produkter som er merket med svanemerket holder høy miljø og kvalitetsmessig standard.  Svanemerkede produkter oppfyller definerte miljøkrav. Tester gjennomføres i uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig.

 Les mer på  www.svanemerket.no 

 

 EU-blomsten

 Blomsten er det offisielle europeiske miljømerket opprettet av EU-kommisjonen.  Norge er med på Blomsten som en del av EØS-avtalen, og stiftelsen Miljømerking har ansvaret for Blomsten i Norge. Det er et nært samarbeide mellom Blomsten og det nordiske Svanemerket. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig.

 Les mer    www.forbrukerportalen.no/publikasjoner/fakta/eublomsten 

 

Grønt punkt

Grønt punkt (Grüne punkt) er opprinnelig en tysk merkeordning, som forteller at produsenten er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje.

Les mer på www.grontpunkt.no 

 

FSC

Forest Stewardship Concil er en internasjonal merkeordning av skogsråvarer som krever hensyn til sosial, økologisk og økonomisk drift av skogsbruket iht. fastsatte kriterier.

Les mer på www.fsc.org 

 

PEFC

PEFC er verdens største skogvoktersystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert om et Europeisk sertifiseringsystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og her medlemmer over hele verden. Bokstavene PEFC er beholdt, men står nå for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Les mer Om PEFC på www.pefcnorge.org

 

Blå engel

En tysk merkeordning . Blå Engel stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Sertifiseringen gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen.

 Les mer på www.blauer-engel.de 

  

 

TCO

En svensk merkeordning for datautstyr, mobiltelefoner, headsett og kontormøbler. Merket stiller krav til produktets ergonomi, stråling, miljø-egenskaper og energiforbruk.

Les mer om de forskjellige TCO merkene på www.grønnhverdag.no 

 

Energy star

Merking av energieffektivt kontorutstyr. Kriterier finnes for datamaskiner, skjermer, kopimaskiner, printere etc.

Les mer på www. Eu-energystar.org/no 

 

Fairtrade

Fairtrade garantimerke er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter.  

Les mer på www.maxhavelaar.no/ 

 

 

NF-Environnement

Det offisielle franske økologiske sertifikat. Produkter som sertifiseres produseres på en miljøvennlig måte og/eller av miljøvennlige komponenter. For å blir sertifisert man bestemte krav/kriterier tilfredstilles.

Les mer på www.afnor.org

 

Begreen

Pilot`s Begreen er skriveredskaper laget av resirkulerte materialer. Begreen følger ISO-standard 14021 for bruk av gjenvunnet materiale.

 

Paper by Nature

Paper by Nature er et unikt internationalt miljømerke til foredlede papirprodukter, som garanterer miljøansvarlighet gjennom hele produksjonskjeden fra råmateriale til sluttbruker. Paper by Nature merkede produkter kontrolleres av en uavhenging tredjepart for å garantere oppfyllelse av strenge miljøkriterier.

 Les om miljømerket på www.paperbynature.com

 

Returnering av katalogvarer

Katalogvarer kan byttes/returneres innen 30 dager i ubrutt originalemballasje, uten kostnader for deg. Ring til kundesenter på tlf. 69 22 80 90 og avtal avhentning av de varene som du ønsker å returnere. Husk å oppgi antall kasser som skal returneres. Sjåføren henter kun det antall kasser som er avtalt.

Det er viktig at varen er forsvarlig emballert. Du kan eventuelt benytte den kassen som du fikk, da varen ble levert. Alle produkter skal være i ubrutt originalemballasje, en kopi av følgesed­del/pakkeseddel skal være lagt med, ellers vil det ikke skje en kreditering.

Husk å opplyse navn og telefonnr. så vi kan kontakte deg, hvis det skulle oppstå tvilsspørsmål. Varene plasserer du snarest mulig der hvor du normalt mottar varer, ettersom sjåføren kan komme forbi allerede neste morgen. Hvis varene ikke er hentet i løpet av en uke, ber vi deg om å kontakte kundesenteret.

 

 

Garanti på leverte varer

Som minimum yter vi 2 års garanti på produksjonsfeil på alle leverte varer. Har du fått en vare levert som har en feil, skal du ringe til kundesenteret.

• Har du fått varen levert innenfor 30 dager, så bytter vi neste dag.

• Er det mer enn 30 dager siden at du har fått varen levert, kan vi tilby å reparere varen.

• Kundesenteret vil sende et skjema til deg per faks. Det ber vi deg om å utfylle og

vedlegge varen.

• Vi henter varene, reparerer dem og returnerer det hele til deg uten kostnader.

• Varer som er mer enn 2 år gamle, kan vi tilby å reparere i særlige tilfeller, mot betaling. Kon­takt kundesenteret for å få ytterligere opplysninger.

 

 

Transportskader

Hvis du oppdager at en pakke eller beholder er ødelagt ved levering, skal dette noteres på følgesed­delen. Hvis det viser seg at innholdet også er skadet, skal du kontakte kundesenteret omgående slik at de kan sende deg en ny vare.

 

 

Feil levering av varer

På tross av vår kvalitetskontroll kan det forekomme at du får levert en feil vare - eller kanskje får levert for få eller for mange varer. Hvis det skulle skje, ber vi deg om å kontakte kundesenteret med det samme, senest innenfor 30 dager, så vil de sørge for å rette feilen.